ГлаголицаСилата се придобива само чрез спазване и изпълнение на обреди, извършени в определен ред, надминаващи всяко схващане на ума, и чрез необяснимата сила на символите, познати и дадени ни от създателя. Не чрез ума ние изпълняваме свещените неща, а чрез свързване на нашата същност с неговата. И, действително, без да схващаме това, свещените символи(проводници) вършат сами своята работа и неизказаната сила на творението, към които символите се насочват, само познава собствените си образи. Тази сила не бива възбудена от нашия ум, защото, според законите на природата онова, което съдържа, не се слага в движение от съдържаното. И така, божествените начала не се предизвикват към дейност от нашите умове, но са причини, които имат свръзка помежду си, и директно с душата, която е едно с тях. И самите божествени синтеми(символи) са само възбудители на силата на сътворението, изпълняващи и нашата воля, когато тя е равна по чистота, на тази на творението.
Ямвлих е бил чудотворец. Неговият биограф Евнагий съобщава, че той често се издигал над земята на височина от десет лакти и, че изглеждало главата да му е обкръжена от ореол(сияние).